Odbyły się już spotkania

Odbyły się już spotkania:

10-13 marca 2015 r. udział w Sympozjum z okazji Dnia Inżyniera Budowlanego na Międzynarodowych Targach Poznańskich

29.01.2015       Budownictwo oczami młodych inzynierów – Adaptacja żelbetowych zbiorników na cele ppoż
(prelegent: mgr inż. Michał Demby, Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych)

11.06.2014       Wielkie trudne budowy Wielkopolski – Problemy wykonawcze
(prelegent:dr inż. Edmund Przybyłowicz, Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych)

21.05.2014      Wielkie trudne budowy Wielkopolski – Pokrycia dachów
(prelegent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu)

16.04.2014      Wielkie trudne budowy Wielkopolski – Budowa Gazowni
(prelegenci: prof. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, Zakład Budownictwa
i dr inż. Przemysław Wielentejczyk, Zakład Mechaniki Budowli)

22.01.2014      Wielkie trudne budowy Wielkopolski
(prelegent dr inż. Jacek Ścigałło, Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych Zakład Budownictwa)

6.11.2013        Refleksje budowlane z podróży – Mauritius
(prelegent prof. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, Zakład Budownictwa)

5.06.2013       Refleksje budowlane z podróży – Japonia
(prelegent dr inż. Monika Siewczyńska Zakład Budownictwa)

8.05.2013       Refleksje budowlane z podróży –Australia, Kuba
(prelegent dr inż. Marlena Kucz Zakład Budownictwa)

10.04.2013       Refleksje budowlane z podróży – betony wysokowartościowe
(prelegent prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Zakład Budownictwa)

6.03.2013        Uprawnienia budowlane w świetle obowiązujących rozporządzeń
(prelegent mgr inż. Janina Ferenc Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa)
30.01-1.02.13       Udział w sympozjum z okazji Dnia Inżyniera Budowlanego zorganizowanego na terenie MTP

16.01.2013            Praktyki przeddyplomowe – poszerzenie i weryfikacja wiedzy uczelnianej
(prelegent dr inż. Tomasz Wiatr, Zakład Budownictwa)

26.11.2012        Błędy popełniane w renowacjach termicznych i wilgotnościowych przegród budowlanych (firma Atlas)

11.06.2012        Materiały o niskim współczynniku przewodzenia – problemy wykonawcze i użytkowe
panel dyskusyjny poprowadzi przedstawiciel stowarzyszenia SIPUR

14.05.12           Zmiany w projektowaniu konstrukcji stalowych w odniesieniu do EUROKOD-u
prelegent przedstawiciel Zakładu Konstrukcji Metalowych.

23.04.12           Zmiany w projektowaniu  konstrukcji żelbetowych w odniesieniu do EUROKOD-u
prelegent – przedstawiciel Zakładu Konstrukcji Żelbetowych

27.02.12           Podsumowanie targów Budma 2012 (prelegent dr hab. inż.Tomasz Błaszczyński Zakład Budownictwa)
Inżynierowie i technicy w budownictwie. Kwalifikacje, praktyki i uprawnienia
prelegent – dr inż.Tomasz Wiatr, Zakład Budownictwa

26.03.12           Zmiany w projektowaniu konstrukcji murowych w odniesieniu do EUROKOD-u
prelegent – dr inż. Monika Siewczyńska – Zakład Budownictwa
W dniu 7 maja odbyła się wycieczka na budowę Sądu w Poznaniu. Brali w niej udział studenci sem. 6 Budownictwa
I stopnia.
Opiekunami byli: dr inż. Marlena Kucz i dr inż. Edmund Przybyłowicz

Pokaz „Akademia murowania” odbył sie dnia 30 maja na terenie Politechniki Poznańskiej przy laboratorium Instytutu
Konstrukcji Budowlanych. Wzięli w nim udział studenci sem. 4 i 6 Budownictwa I stopnia oraz sem. 1 Budownictwa
II stopnia.
Opiekunami byli: dr inż. Marlena Kucz, dr inż. Monika Siewczyńska i mgr inż. Marcin Kanoniczak