Zaproszenie na zebranie

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu BIM. Tym razem tematem prelekcji połączonej z pokazem działania systemu będzie europejski program klasy 3D BIM o nazwie Allplan Inżynieria w wersji dotyczącej budynków, a całość trwać będzie 1,5 godziny. Tytuł prelekcji wg aktualnego planu to

dr inż. Tomasz Wiatr – Modelowanie ogólnobudowlane i konstrukcyjno-budowlane w ujęciu Open BIM w programie Allplan Inżynieria

Z powodu zebrania pracowników Instytutu Konstrukcji Budowlanych pora spotkania zostaje przesunięta z godziny 15.15 na godzinę 16.50, o której zwykle wcześniej rozpoczynały się warsztaty z praktycznej obsługi programów, jak dotychczas dwóch, a więc programu Bricscad BIM w marcu i programu Axis VM w kwietniu. Kolejny warsztat odbędzie się w listopadzie nawiązując też do programu Allplan Engineering firmy Nemetschek, gdyż przedstawiany będzie program Scia Engineer tej samej firmy, choć z innego państwa pochodzący.
Miejscem spotkania jest sala 121.