Przegląd Budowlany oraz 70-lecie Katedry Budownictwa

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poprzedniej wiadomości dotyczącej specjalnego numeru „Przeglądu Budowlanego” pragniemy przekazać Państwu szczegółowe informacje.

Listopadowy numer „Przeglądu Budowlanego” będzie numerem specjalnym z okazji 70-lecia Katedry Budownictwa na Wydziale Budownictwa Lądowego (obecnie WILiT) i ukaże się on pod patronatem Koła nr 4 PZITB.

Honorowy patronat nad wydaniem obejmie JM Rektor Politechniki Poznańskiej oraz dyrektor Instytutu Budownictwa prof. dr hab. inż. J. Jasiczak.

Tematem wydania będzie Diagnostyka i Modernizacja Budynków i Budowli.

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników Instytutu Budownictwa oraz Instytutu Analizy Konstrukcji, członków oraz sympatyków Koła nr 4 PZITB do zgłaszania artykułów naukowych.

W celu ustalenia z redakcją objętości numeru bardzo prosimy o przesyłanie propozycji artykułów wraz z krótkim streszczeniem do końca czerwca b.r. na adres mailowy kolo4.pzitb@put.poznan.pl. Objętość artykułu  powinna wynosić 6-8 stron, a szczegółowe informacje dotyczące wytycznych edytorskich znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydawcy (http://www.przegladbudowlany.pl/informacje/dla-autorow). Gotowe artykuły należy przesłać do 13 września b.r. również na adres mailowy kolo4.pzitb@put.poznan.pl.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Zarządu Koła
Maria Ratajczak
Sekretarz Koła nr 4 PZITB