Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania poliuretanu do izolacji cieplnej w budownictwie

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, koło Nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym wraz z Polskim Związkiem Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” zorganizowali konkurs dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów. W wyniku postępowania konkursowego Komisja w składzie:

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut – Dyrektor Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej

dr inż. Barbara Ksit –Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego

na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. rozpatrzyła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja nagrodziła trzy prace oraz wyróżniła jedną:

1. miejsce: Magdalena Jeziorańska oraz Grzegorz Brylewski (PP)

Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza modernizacji budynku w konstrukcji muru pruskiego

2. miejsce: Agata Żylińska (PP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Wielowariantowa analiza trwałości membran wykonanych na wielkogabarytowych dachach

3. miejsce: Piotr Klarzyński (PP)

Inżynierska Praca Dyplomowa: Projket modernizacji więzby dachowej budynku 100-letniego z elemntami BIM

wyróżnienie: Bartosz Gralewski (PP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Optymalizacja stalowej konstrukcji przestrzennej materaca kratowego chłodniczej hali magazynowej

Wręczenie nagród odbyło się dnia 27 października br droga online. Wszystkim laureatom gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wręczenia nagród (galeria).