Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów

Jak co roku   Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa , Koło Nr 4 Przy Politechnice Poznańskiej i koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” zorganizowali konkurs dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i nie stacjonarnych na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów. W wyniku postępowania konkursowego Komisja w składzie

dr inż. Barbara Ksit –Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP 

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk –Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB.

 Maciej Kubanek -Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

nagrodziła dwie prace z naszego wydziału,  których promotorem jest dr inż.. Barbara Ksit;

„Analiza uszkodzeń oraz metody napraw konstrukcji murowych na podstawie budynku z początku XX w. z wykorzystaniem elementów BIM „p. Dominiki Jelonek;

„Analiza wytycznych certyfikacji zrównoważono-ekologicznej na podstawie projektowanych i użytkowanych budynków” p.  Marleny Hagedorn

Nagrodzonym dyplomantom i promotorowi prac gratulujemy i zapraszamy do konkursu w 2022r.

Fotorelacja z wręczenia nagród jest dostępna w zakładce Konkursy.