Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych – BUDMA 2022

Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, która odbędzie się 2 i 3 lutego 2022 roku podczas targów BUDMA w Poznaniu. Konferencja skierowana jest do wszystkich osób związanych zawodowo lub zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym.

Rejestracja i szczegółowe informacje na temat programu:

https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski oraz Politechnika Poznańska

Konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej.