NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE – konkurs CUTOB PZITB w Poznaniu

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 w Poznaniu ogłoszono laureatów konkursu organizowanego przez CUTOB PZITB w Poznaniu:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE

na prace dyplomowe inżynierskie, magisterskie i doktorskie, o tematyce związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w nowopowstających lub rewitalizowanych obiektach budowlanych, przemysłowych lub rolniczych – prace ukończone w latach 2019-2022 na wyższych uczelniach.

Wśród laureatów znalazł się członek naszego Koła – dr inż. Michał Demby.

Gratulujemy!