Plan zebrań

Zarząd ustalił terminy spotkań odczytowych – otwartych:

Plan spotkań Koła nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej w roku 2019

Termin spotkania: styczeń

Tematyka: Kontynuacja tematyki BIM, prelegent: dr inż. Tomasz Wiatr,

Termin spotkania: 12-15 lutego

Tematyka: Budma/seminaria w czasie trwania Targów Budowlanych organizowane przez CUTOB, WOIIB i inne firmy

Termin spotkania: marzec

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu Budownictwo, prelegent: dr inż. M. Kucz

Termin spotkania: kwiecień

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu Konstrukcje Stalowe, prelegent: dr inż. M. Chybiński

Termin spotkania: maj

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu Konstrukcje Żelbetowe, prelegent: dr inż. J. Ścigałło

Termin spotkania: 6-8 września

Tematyka: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez Cutob PZITB i PZITB Oddział Wielkopolski

Termin spotkania: październik

Tematyka: Kształcenie zawodowe w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym z przedmiotu Mechanika Gruntów, prelegent: dr hab. inż. A. Prus

Termin spotkania: grudzień

Tematyka: Spotkanie Gwiazdkowe

Dodatkowo ustalone zostają otwarte spotkania Zarządu koła nr 4 w ostatni wtorek m-c pok.116

*dodatkowo planowane:

  • wycieczki techniczne:
  • spotkania z przemysłem/otwarte wykłady edukacyjne
  • zorganizowanie wyjścia integracyjnego  

(terminy ustalone na bieżąco podawane na stronie oraz drogą milową)

*dodatkowo prowadzenie konkursów:

  • „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”.

Nabór prac od 30.01-30.09.2019 r., Ogłoszenie wyników październik 2019 r.

  • Współpraca przy konkursie CUTOB PZITB „Nowoczesne Technologie w Budownictwie”

Termin składania prac do 20.01.2019 r., Ogłoszenie wyników luty 2019 r.

*Planowane rodzaje wykładów/spotkań

SEKCJI KOŁA MŁODYCH PRZY POZNAŃSKIM ODDZIALE PZITB NA ROK 2019

Zapraszamy:

http://www.pzitb-poznan.org/

 https://www.facebook.com/pzitbpoznan

Zarząd Koła nr 4

Przewodniczący:                                                    

dr inż. B. Ksit                                   

w-c Przewodniczący:

dr inż. M. Kucz

mgr inż. K. Kukurenda

Sekretarz:

dr inż. M. Siewczyńska

Przewodniczący KM PZITB:

B. Wolek