Plan zebrań

Plan spotkań Koła nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej

w roku 2020:

1. BIM w programie Tekla Structures – modelowanie konstrukcji stalowych poprzez implementację gotowych komponentów.

Prelegent: mgr inż. Daniel Przybylski

Termin: 27 stycznia, godz. 15.00, sala 123 BT (bud. Biblioteki Technicznej PP)

2. Targi Budma 2020 – seminaria w czasie trwania targów organizowane przez CUTOB, WOIIB i inne firmy

Termin: 4 – 7 lutego

3. Historia budynków znajdujących się na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej

Prowadzący: dr inż. Marcin Kanoniczak

Termin: marzec

4. Prefabrykacja w budownictwie kubaturowym

Prelegent: dr inż. Edmund Przybyłowicz

Termin: 20 kwietnia, godz. 15.00, sala 123 BT

5. Historia budynków znajdujących się na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej

Prowadzący: dr inż. Marcin Kanoniczak

Termin spotkania: maj

6. Planowanie przedsięwzięć w ujęciu Open BIM PL. Prezentacja efektów kształcenia w latach 2015-2020

Prelegent: dr inż. Tomasz Wiatr

Termin: czerwiec

7. Warsztaty i Konferencja: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych infrastruktury kolejowej

Termin: 10-12 września

8. Historia budynków znajdujących się na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej

Prowadzący: dr inż. Marcin Kanoniczak

Termin: październik

9. Projektowanie budynków i budowli w BIM. Prezentacja przedmiotu obieralnego z programem Allplan

Prelegent: dr inż. Tomasz Wiatr

Termin: listopad

10. Spotkanie Gwiazdkowe

Termin: grudzień

Szczegółowe terminy spotkań będą ustalone z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a informacja będzie przesłana drogą mailową.*dodatkowo planowane:

– wycieczki techniczne: Warszawa, Wałbrzych

– spotkania z przemysłem/otwarte wykłady edukacyjne

– zorganizowanie wyjścia integracyjnego

( terminy ustalone na bieżąco podawane na stronie oraz drogą mailowa)


Zapraszamy:

SEKCJA KOŁA MŁODYCH PRZY POZNAŃSKIM ODDZIALE PZITB

http://www.pzitb-poznan.org/

 https://www.facebook.com/pzitbpoznan