Plan zebrań

Zarząd ustalił terminy spotkań odczytowych – otwartych:

 

Plan spotkań Koła nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej w roku 2018:

 

Termin spotkania: 30 styczeń – 02 luty 2018

Tematyka: Budma/seminaria w czasie trwania Targów Budowlanych organizowane przez CUTOB, WOIIB i inne firmy

 

Termin spotkania: 6-8 wrzesień 2018

Tematyka: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez Cutob PZITB i PZITB Oddział Wielkopolski

 

Termin spotkania: grudzień 2018

Tematyka: Spotkanie Gwiazdkowe 🙂

 

Dodatkowo ustalone zostają otwarte spotkania Zarządu koła nr 4

w ostatni wtorek m-c pok.116

 

Otwarte seminaria tematyczne 2018r. organizator   p. dr inż. T. Wiatr:

Spotkania odbywają się w sali 121 wydziału BiIŚ PP przy ul. Piotrowo 5 od godziny 15:15, zapraszamy!

 • 12 marca – dr inż. Tomasz Wiatr, Politechnika Poznańska –Wprowadzenie do BIM i do modelowania budynków w programie Arcadia BIM z modułami
 • 9 kwietnia – mgr inż. Wojciech Fiłonowicz, Vectorsoft –Modelowanie budynków w środowisku CAD programu Bricscad z modułem BIM
 • 14 maja – mgr inż. Paweł Ordziniak, firma Gammacad – Analiza i modelowanie konstrukcji nośnych w programie Axis VM w kontekście BIM
 • 11 czerwca – spotkanie przeniesione do dodatkowy termin w styczniu poświęcone tematyce zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi w ujęciu BIM
 • 15 października – dr inż. Tomasz Wiatr – Modelowanie ogólnobudowlane i konstrukcyjno-budowlane w ujęciu Open BIM w programie Allplan Inżynieria
 • 12 listopada – mgr inż. Krystian Młodzik, Wrocław – Analiza i modelowanie budowlanych konstrukcji nośnych w programie Scia Engineer w kontekście Open BIM
 • 10 grudnia – spotkanie wigilijne koła PZITB z upominkami dla członków PZITB nawiązującymi do tematyki spotkań

 

 

Informacje bieżące w zakładce aktualności

 

*dodatkowo planowane:

– wycieczki techniczne:

– spotkania z przemysłem/otwarte wykłady edukacyjne

*dodatkowo planowane:

– zorganizowanie wyjścia integracyjnego

*dodatkowo prowadzenie konkursów :

„ Na najlepsza prace dyplomowa z wykorzystaniem poliuretanów”.

Nabór prac od 01.2018-30.09

Ogłoszenie wyników październik 2018

 

 

*Planowane rodzaje wykładów/spotkań SEKCJI KOŁA MŁODYCH PRZY POZNAŃSKIM ODDZIALE PZITB NA ROK 2018:

 • Początki pracy w budownictwie
 • Jak wygląda cały proces inwestycyjny
 • Jakie zadania może pełnić inżynier budownictwa
 • Uprawnienia
 • Etyka inżynierska
 • HONOR INŻYNIERA http://www.honorinzyniera.pl/
 • Współorganizowanie z KNSB IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika’18.

http://pzitb.superhost.pl/wordpress/index.php/mloda-kadra

Zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/pzitbpoznan

 

Zarząd Koła nr 4:

Przewodnicząca

dr inż. B. Ksit

W-ce Przewodniczący

dr inż. M. Kucz

mgr inż. K. Kukurenda

Sekretarz

dr inż. M. Siewczyńska

Przewodnicząca KM PZITB Poznań

B. Wolek

 


Zarząd ustalił terminy spotkań odczytowych – otwartych

Plan spotkań Koła nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej w roku 2017:

01.17 Konferencja Naukowa Tisnob / prelegent mgr inż. B.Gwozdowski
7-10.02.17 Budma/seminaria w czasie trwania Targów Budowlanych
03.17 Konferencja Naukowa – Krynica prelegent mgr inż. M. Ratajczak
04.17 Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnus prelegent mgr inż. Piotr Kulczewski
05.17 Konferencja Naukowa – Awarie budowlane prelegent dr inż. Michał Demby
09.17 Wałcz- Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych/ seminaria w czasie trwania sesji
10.17 Konferencja Naukowo – Techniczna, Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych Kraków – Niepołomice

prelegent mgr inż. Anieszka Dziadosz

11.17 Konferencja Naukowa Bielsko Biała- Ekologia a Budownictwo prelegent mgr inż. M.Majcherek
12.17 Spotkanie Gwiazdkowe

*godziny i dni rozpoczęcia spotkań ustalane będą indywidualnie sala 139/BL- terminy mogą ulec zmianie informacje bieżące w zakładce aktualności www.pzitb.put.poznan.pl

*dodatkowo planowane wycieczki:

wycieczka na plac budowy

*dodatkowo planowane:

Uczestnictwo w Konferencji Koła Naukowego

zorganizowanie wyjścia integracyjnego do filharmonii

*dodatkowo prowadzenie konkursów na najlepszą pracę dyplomowa

 


W roku 2016 odbyły się następujące spotkania:

Termin spotkań

Tematyka oraz prelegent

30.01.16 Zmiany w Praawie Budowlanym
2-5.02.16 Budma
03.16 Firmy budowlane na rynku polskim – SIKA
04.16 Firmy budowlane na rynku polskim – Schomburg
05.16 Firmy budowlane na rynku polskim – Remmers
06.16 Firmy budowlane na rynku polskim – Enke
8-9.09.16 Wałcz
10.16

11.16

Firmy budowlane na rynku polskim – Hahne

Firmy budowlane na rynku polskim –MaxtGope

…..12.16 Spotkanie Gwiazdkowe

 


W roku 2015 odbyły się następujące spotkania:

Terminspotkań

Tematyka oraz prelegent

28.01.15 Budownictwo oczami młodych naukowców (prelegent mgr inż. Michał Demby Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych)
10-13.03.15 Udział w sympozjum z okazji Dnia Inżyniera Budowlanego zorganizowanego na terenie MTP
25.03.15 Budownictwo oczami młodych naukowców (prelegent dr inż. Michał Guminiak Zakład Mechaniki Budowli)
22.04.15 Budownictwo oczami młodych naukowców (prelegent mgr inż. Błażej Gwozdowski Zakład Budownictwa)
27.05.15 Budownictwo oczami młodych naukowców(prelegent mgr inż. Michał Majcherek doktorant PP)
10.06.15 Budownictwo oczami młodych naukowców(prelegent mgr inż. Dawid Siniacki Zakład Budownictwa)
28.10.15 Budownictwo oczami młodych naukowców (prelegent mgr inż. Bartłomiej Monczyński doktorant PP)
18.11.15 Budownictwo oczami młodych naukowców (prelegent mgr inż. Michał Rutkowski Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa)
…..12.15 Spotkanie Gwiazdkowe

*godziny rozpoczęcia spotkań 13.30 sala 139/BL- terminy mogą ulec zmianie informacje bieżące w okienku aktualności

*dodatkowo planowane wycieczki:

 • wycieczka na plac budowy Sali gimnastycznej PP- planowany termin II kwartał budowy galerii Posnania- planowany termin II/III kwartał

*dodatkowo planowane:

Dzień Firm na Politechnice Poznańskiej

Uczestnictwo w Konferencji Koła Naukowego

zorganizowanie wyjścia integracyjnego do teatru

*dodatkowo prowadzenie konkursów na najlepszą pracę dyplomowa