Szkolenia WOIIB

Członkowie PZITB mają pełne prawo uczestniczyć w szkoleniach organizowanych dla WOIIB.

Plan szkoleń dostępny pod adresem: www.cutob-poznan.pl