Konto

Roczna składka członkowska wynosi 84 zł.

Wpłata na konto:   Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

PKO B.P.    48 1020 4027 0000 1202 0300 7341