Konkursy


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z WYKORZYSTANIEM POLIURETANÓW 2024


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z WYKORZYSTANIEM POLIURETANÓW 2023

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z WYKORZYSTANIEM POLIURETANÓW 2021

Jak co roku   Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa , Koło Nr 4 Przy Politechnice Poznańskiej i koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” zorganizowali konkurs dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i nie stacjonarnych na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów. W wyniku postępowania konkursowego Komisja w składzie

dr inż. Barbara Ksit –Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP 

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk –Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB.

 Maciej Kubanek -Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

nagrodziła dwie prace z naszego wydziału,  których promotorem jest dr inż.. Barbara Ksit;

„Analiza uszkodzeń oraz metody napraw konstrukcji murowych na podstawie budynku z początku XX w. z wykorzystaniem elementów BIM „p. Dominiki Jelonek;

„Analiza wytycznych certyfikacji zrównoważono-ekologicznej na podstawie projektowanych i użytkowanych budynków” p.  Marleny Hagedorn

Nagrodzonym dyplomantom i promotorowi prac gratulujemy i zapraszamy do konkursu w 2022r.

————

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z WYKORZYSTANIEM POLIURETANÓW 2022

——————

STEICO 2021

Konkurs na pracę dyplomową dotyczącą budownictwa w technologii STEICO.

——————-

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów 2020.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja w składzie dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Anna Szymczak-Graczyk nagrodziła trzy prace oraz wyróżniła jedną:

1. miejsce: Magdalena Jeziorańska oraz Grzegorz Brylewski (PP)

Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza modernizacji budynku w konstrukcji muru pruskiego

2. miejsce: Agata Żylińska (PP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Wielowariantowa analiza trwałości membran wykonanych na wielkogabarytowych dachach

3. miejsce: Piotr Klarzyński (PP)

Inżynierska Praca Dyplomowa: Projket modernizacji więzby dachowej budynku 100-letniego z elemntami BIM

wyróżnienie: Bartosz Gralewski (PP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Optymalizacja stalowej konstrukcji przestrzennej materaca kratowego chłodniczej hali magazynowej

Wręczenie nagród odbyło się dnia 27 października br droga online. Wszystkim laureatom gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wręczenia nagród (galeria).

  • „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”.

Nabór prac: 30.01-30.09.2019 r.,

Ogłoszenie wyników październik 2019 r.

  • Współpraca przy konkursie CUTOB PZITB „Nowoczesne Technologie w Budownictwie”

Termin składania prac do 20.01.2019 r.

Ogłoszenie wyników luty 2019 r.


Komisja w składzie:

·         prof. dr hab. Józef Jasiczak – Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych

·         dr inż. Barbara Ksit – Przewodnicząca koła nr 4 PZITB przy PP Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB 

·         dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

na posiedzeniu w dniu 4 października 2019 r. rozpatrzyła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”.

 W wyniku postępowania konkursowego Komisja proponuje nagrodzić trzy prace:

1. miejsce: Mateusz Walerjańczyk (MgrS/PP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Projekt konstrukcyjny biurowca w systemie szkieletowym (Steico)

2. miejsce: Konrad Spychalski (MgrS/UP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Wielokryterialna analiza doboru konstrukcji pomostów pływających

3. miejsce:Karol Kowalski (Inż.N/PP)

Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza systemów termorenowacji na podstawie budynku dwukondygnacyjnego

wyróżnienie:

Magdalena Jankowiak (Inż.N/PP)

Inżynierska Praca Dyplomowa:Analiza systemów termorenowacji od wewnątrz

wyróżnienie:

Aneta Szyburska (MgrS/UP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Analiza zagospodarowania osiedla na ternie powiatu kolskiego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu


Zapraszamy studentów do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów
edycja 2019 r. plakat


Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 5 października 2018 r. rozpatrzyła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja nagrodziła trzy prace:

1 miejsce: Angelika Piotrowska (Mgr S/PP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Ocena zastosowania pianki poliuretanowej w odniesieniu do efektywności wybranej metody osuszania zawilgoconego muru

2 miejsce: Daria Schneider (Mgr S/UPP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Analiza wpływu termoizolacji natryskowej w obliczeniach nośności posadzki

  1. miejsce: Agnieszka Sysak (Inż N/PP)

Inżynierska Praca Dyplomowa: Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła.

wyróżnienie: Alicja Szwed (Mgr S/PP)

Magisterska Praca Dyplomowa : Projekt 4-kondygnacyjnego hotelu w standardzie pasywnym

wyróżnienie: Ewelina Janas (Mgr S/UPP)

Magisterska Praca Dyplomowa: Analiza parametrów fizykalnych przegród ściennych wielowarstwowych w budynkach termomodernizowanych

Promotorami prac nagrodzonych byli:. prof.nadzw.  dr hab inż. Tomasz Błaszczyński

dr inż. Barbara Ksit

dr inż. Anna Szymczak Graczyk

GRATULUJEMY!

i zapraszamy dyplomantów na kolejną edycję w 2019 r.


Nagrodzeni Studenci kierunku Budownictwo w konkursie 

„ Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”.

 

W dniu 31.10.2017r. w sali CW1 odbyło się uroczyste wręczenie nagród za prace dyplomowe zgłoszone na konkurs „ Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”. Komisja w składzie:

  • dr hab. Józef Jasiczak, Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych,
  • dr hab. inż., prof. PP Tomasz Błaszczyński,
  • dr inż. Barbara Ksit, Przewodnicząca koła nr4 PZITB przy PP Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB.

na posiedzeniu w dniu 17.10.2017r. rozpatrzyła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja postanowiła nagrodzić  prace:

  • I miejsce, Anna Olejniczak Zajda, praca dyplomowa magisterska,Projekt modernizacji rozbudowy domu mieszkalnego do standardu NF40,
  • II miejsce, Łukasz Mizerny, praca dyplomowa inżynierska, Analiza stanu technicznego zabytkowego obiektuz Jarocina,
  • III miejsce, Martyna Cieszyńska, praca dyplomowa inżynierska,Projekt domu jednorodzinnego z basenem,
  • IV miejsce, Magdalena Rączka, praca dyplomowa magisterska, Analiza rentowności systemów budownictwa energooszczędnego na przykładzie.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez firmę „SIPUR”: I miejsce –1500zł, II miejsce – 1000zł, III miejsce -500zł. Na spotkaniu obecny był Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „S I P U R” – mgr inż. Maciej Kubanek, który osobiście wręczył nagrody.

Promotorami prac dyplomowych byli: dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP; dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Marlena Kucz oraz dr inż. Katarzyna Ratajczak.

Serdecznie gratulujemy laureatom orz promotorom, życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym , jak i osobistym.

dr inż. Marlena KUCZ

Fotografia: Laureaci wraz z Promotorami oraz Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów
i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „S I P U R”


Zapraszamy studentów do udziału w
Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów
edycja 2017 r. plakat_konkurs_2017


Na posiedzeniu w dniu 11 października br. Komisja Konkursowa rozpatrzyła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs „ Na najlepszą praceę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja proponuje nagrodzić trzy prace:

1 miejsce: Agata Pożegowiak

Inżynierska Praca Dyplomowa: Projekt konstrukcji budynku wielokondygnacyjnego z analizą materiału

2 miejsce: Anna Konieczka

Magisterska Praca Dyplomowa: Project of single-family passive house in two technologies with a thermal analysis

3 miejsce: Beata Deręgowska

Magisterska Praca Dyplomowa: Ocena Przydatności różnego rodzaju materiałów izolacyjnych traktowanych jako podłoże sprężyste pod posadzki.

Wyróżnienie: Bartosz Głowacki

Inżynierska Praca Dyplomowa Eksperymentalno-numeryczna analiza ortoropii pianki stosowanej jako materiał rdzenia w płytach warstwowych.

GRATULUJEMY!


Zapraszamy studentów do udziału w
Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów
edycja 2016 r.   konkurs2016


Na posiedzeniu w dniu 5 października br. Komisja Konkursowa rozpatrzyła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs „ Na najlepszą praceę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów”.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja proponuje nagrodzić trzy prace:

1 miejsce: Elżbieta Kląskała

Inżynierska Praca Dyplomowa –Analiza zastosowania dachów zielonych

2 miejsce: Adam Jacaszek

Inżynierska Praca Dyplomowa –Projekt budynku straży Pożarnej.

3 miejsce: Dawid Górniak

Magisterska Praca Dyplomowa – The comparative costs and technology analysis of Office building for the prezen and after implementation of European Parliament s standards in 2021 year.

Wyróżnienie: Michał Napierała

Inżynierska Praca Dyplomowa –Projekt budynku niskoenergetycznego wielorodzinnego.

sipur2015


Zapraszamy studentów do udziału w
Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów
edycja 2015 r.            plakat

       W wyniku postępowania konkursowego w roku 2014 Komisja proponuje nagrodzić trzy prace:

      1 miejsce: Inżynierska Praca Dyplomowa –Weronika Karpińska i Anna Nispodzińska

            Inżynierska Praca Dyplomowa – Projekt modernizacji budynku publicznego z przekształceniem funkcji obiektu

      2 miejsce: Inżynierska Praca Dyplomowa – Magdalena Waltrowska i. Jakub Wolski

            Magisterska Praca Dyplomowa – Projekt wielorodzinnego, energooszczędnego budynku mieszkalnego

      3 miejsce: Magisterska Praca Dyplomowa – Natalia Sobczak

            Inżynierska Praca Dyplomowa – Eksperymentalne metody wyznaczania anizotropowych parametrów pianki poliuretanowej stosowanej w płytach warstwowych


W wyniku postępowania konkursowego w roku 2013 Komisja proponuje nagrodzić trzy prace:

      1 miejsce: Inżynierska Praca Dyplomowa – Rewaloryzacja budynku zabytkowego na budynek pasywny
                         autor Katarzyna Kocłajda

      2 miejsce: Inżynierska Praca Dyplomowa – Projekt centrum handlowego i parkingu
                         autorzy Mateusz Ciesielski, Maria Okupniak

      3 miejsce: Magisterska Praca Dyplomowa – Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego
                         autor Kamila Trawińska

 


W wyniku postępowania konkursowego w  roku 2012 Komisja nagrodziła trzy prace:
1 miejsce:
Magisterska Praca Dyplomowa – Projekt centrum sportowego z analizą techniczno ekonomiczną
autorzy: Grzegorz Lindner, Łukasz Maćkowiak
2 miejsce:
Magisterska Praca Dyplomowa – Analiza zastosowania materiałów poliuretanowych jako rozwiązania
w budynkach zeroenergetycznych
autorzy: Roman Manuszkiewicz, Maciej Szubiczuk
3 miejsce:
Inżynierska Praca Dyplomowa – Analiza koncepcji wykonania budynku rolniczego w wybranej technologii
autor Patrycja Karcz