Kontakt

SEKRETARZ

dr inż. Monika Siewczyńska

monika.siewczynska@put.poznan.pl