Zarząd

Zarząd Koła nr 4

PRZEWODNICZĄCA

dr inż. Barbara Ksit

barbara.ksit@put.poznan.pl

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

dr inż. Marlena Kucz

marlena.kucz@put.poznan.pl

mgr inż. Krzysztof Kukurenda

krzysztof.kukurenda@ikb.edu.pl

SEKRETARZ

dr inż. Monika Siewczyńska

monika.siewczynska@put.poznan.pl

 

zarząd oddziału Poznańskiego PZITB
www.pzitb-poznan.org