Zarząd

Zarząd Koła przy Politechnice Poznańskiej

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Daniel Przybylski

daniel.przybylski@poczta.fm

Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO

dr inż. Marcin Kanoniczak

marcin.kanoniczak@put.poznan.pl

dr inż. Barbara Ksit

barbara.ksit@put.poznan.pl

SEKRETARZ

mgr inż. Maria Ratajczak

maria.ratajczak@put.poznan.pl

zarząd oddziału Poznańskiego PZITB
www.pzitb-poznan.org