Statut

Członkiem Koła przy Politechnice Poznańskiej może zostać:

– obywatel polski posiadający dyplom inżyniera budownictwa lub świadectwo technika budowlanego

– obywatel polski posiadający dyplom wyższej uczelni lub świadectwo technika w specjalności związanej
z budownictwem, pracujący w budownictwie,

– obywatel polski będący studentem co najmniej III roku studiów na wydziałach budownictwa polskich
uczelni technicznych

Statut dostępny pod adresem: www.pzitb-poznan.org

Formularz do propozycji odznaczenia: formularz

Sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Komisji R. i O. z 2012 do 2015

Uwagi i propozycje zmian dot


Regulamin przyznawania odznaczeń:
wniosek do pobrania: formularz_odznaczenie
Wypełnione wnioski proszę składać do dr inż. Barbary Ksit – Zastępcy Przewodniczącego Koła.