Przegląd Budowlany

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Koła nr 4 PZITB serdecznie zapraszamy członków i sympatyków PZITB do opublikowania swoich artykułów na łamach „Przeglądu Budowlanego”.

Chcielibyśmy, aby listopadowe wydanie tego czasopisma było głosem poznańskiego środowiska inżynierów i techników budownictwa.

Czasopismo „Przegląd Budowlany” publikuje artykuły z tematyki:

– konstrukcje-elementy-materiały,

– modernizacje,

– rewitalizacje,

– awarie budowlane,

– BIM,

– termomodernizacje,

– ochrona środowiska,

– prace badawcze,

– mykologia,

– renowacje,

– innowacje w budownictwie,

– geotechnika,

– prawo budowlane.

Termin składania artykułów: 30 września.

Szczegółowe informacje dla autorów: http://www.przegladbudowlany.pl/informacje/dla-autorow